top of page
< Back

Klimaatvluchtelingen

Wat als wij in Vlaanderen en Nederland moeten vluchten uit de kustzones? Welke aanpassingsproblemen hebben onze havens bij abrupte zeespiegelstijging? Laten we migratie eens bekijken vanuit een scenario waarbij 'wij' zelf een gebied moeten verlaten.

Klimaatvluchtelingen

bottom of page