top of page
Notebook
Hoe leren we jongeren functioneren in een wereld die snel verandert?
Welke vaardigheden zijn er nodig om met onzekerheid over de toekomst om te gaan?

lespakket secundair onderwijs

Losse lessen over klimaatverandering, veerkracht of burgerschap zijn onvoldoende om de complexe interactie tussen technologische veranderingen, geopolitieke spanningen en ecologische crisissen te onderwijzen. De lessen van toekomstdenken komen hieraan tegemoet.
Wat is er nodig om samenhang te zien?
Hoe stimuleren we jongeren om op lange termijn te denken?

lespakket secundair onderwijs

Toekomstdenken.be biedt uitgewerkte lessen met de focus op dialoog, samen doen en lezen. 
Lessen die bouwen aan veerkracht en geloof in de impact van het eigen handelen.

Hoopvol onderwijs voor turbulente tijden

Amor Mundi telt 100 000 woorden en is daarom alleen al geen evident boek om als leesopdracht voor alle leerlingen mee te geven. Deze les maakt het mogelijk het boek te leren kennen zonder het te moeten lezen.

Toekomstdenken.be wil scholen uitnodigen om rond systeemdenken, hoop en turbulente tijden een project uit te werken voor leerlingen van de derde graad. Wij bieden ondersteuning om zo’n projectweek of een jaarthema praktisch uit te werken. Wij lichten graag alle lessen inhoudelijk toe voor een vakgroep of begeleiden graag deze projecten op school. Leerlingen oefenen in scenario-denken waarbij risico en waarschijnlijkheid van toekomstige gebeurtenissen aan bod komen. 

Zo leren we nadenken over de toekomst: hoopvol en realistisch ondanks turbulente tijden.

klasgroep1.jpg

Inspiratie uit het boek Amor Mundi

Toekomstdenken.be geeft aandacht aan waarschijnlijke, mogelijke en wenselijke toekomstbeelden. Amor Mundi, een positieve postapocalyptische roman over de periode 2025-2052 van Steven Vromman diende hierbij als inspiratiebron. Toekomstdenken.be wil jongeren in het secundair onderwijs hoop geven via het besef dat ‘we’ de toekomst van onze planeet zelf in handen hebben.

Hoopvol onderwijs voor turbulente tijden

Amor Mundi telt 100 000 woorden en is daarom alleen al geen evident boek om als leesopdracht voor alle leerlingen mee te geven. Deze les maakt het mogelijk het boek te leren kennen zonder het te moeten lezen.

Toekomstdenken.be biedt leerlingen uit alle finaliteiten lessen die:
•    hen aanspreken vanuit hun leefwereld
•    inzicht geven in de wereld en haar toekomst (=later)
•    uitnodigen tot toepassen in hun eigen klas (=hier)

•    aanleunen bij hun dagelijkse context (=nu)
•    creatief en leuk zijn.

social media toekomstdenken_edited.jpg

Hoopvol onderwijs voor turbulente tijden

Toekomstdenken.be biedt leerkrachten lesvoorbereidingen die:
•    context, beginsituatie en leerdoelen verhelderen
•    missie en onderwijsproject van elk onderwijsnet op een krachtige manier invullen
•    gestructureerd, overzichtelijk en bewerkbaar zijn voor eigen gebruik
•    concrete inhouden bieden voor sleutelcompe-tenties: duurzaamheid (systeemdenken), zelfbewustzijn (veerkracht) en burgerschap (in dialoog gaan).

Systeemdenken in turbulente tijden

Toekomstdenken en systeemdenken zijn twee essentiële vaardigheden die nodig zijn om de toekomst bewust en dynamisch te benaderen. Hierbij worden ongelijkheid, polarisatie, milieudegradatie, technologie en klimaatverandering gezien als symptomen van een bredere systeemcrisis. Dat bedoelen we met 'turbulente tijden'. Oplossingen gebaseerd op een mens- en wereldbeeld met méér moderniteit, méér technologie en 'meer van hetzelfde', werken niet meer. Daarom wil toekomstdenken alternatieve opties zoals ontgroeien, consuminderen, planetaire grenzen of klimaatrechtvaardigheid bespreekbaar maken en aanbieden als lessen.

Inschrijving nieuwsbrief.jpg

Toekomstdenken dat het leven centraal zet

Waar komt de mens en het leven op aarde vandaan?

De wandeling van de Levende Planeet beantwoordt deze vraag door één miljoen jaar uit te zetten in één meter. Een wandeling van 4,56 km visualiseert zo de 4,56 miljard jaar sinds het ontstaan van de aarde.

 

www.levendeplaneet.be stelt didactisch materiaal ter beschikking om de geschiedenis van het leven in te vullen en organiseert wandelingen die het verhaal van de aarde toont op basis van alle huidige wetenschappelijke inzichten hierover.

"De Levende Planeet is het verhaal van hoe de aarde tot leven kwam“

Schrijf een berichtje aan toekomstdenken.be

0486 07 26 06

Bedankt voor uw inzending!

Onze diensten

bottom of page